Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor samenwerken in de Europese ondernemingsraad (EOR)
2 juni 2014

De 5 Gouden tips voor samenwerken in de Europese ondernemingsraad (EOR)Heeft uw onderneming binnen Europa meer dan 1000 werknemers en zijn er in minstens twee landen 150 personen of meer in dienst, dan hoor je een EOR te hebben voor grensoverschrijdende onderwerpen zoals herstructurering. Niet iedereen is even enthousiast over de Europese ondernemingsraad (EOR). Zeker ook bestuurders niet. Samenwerken in een Europese ondernemingsraad blijkt in de praktijk uitdagend: de EOR-leden hebben vaak een verschillende culturele achtergrond, werken op grote afstand en dan ook nog maar voor een klein deel van hun tijd. Hoe werk je prettig samen in een Europese ondernemingsraad? Hier onze 5 Gouden tips.

1) Investeer in het persoonlijke contact
Het is bijna onmogelijk om internationaal samen te werken zonder elkaar persoonlijk beter te leren kennen en te leren begrijpen. In sommige andere landen wordt informeel contact veel belangrijker gevonden dan in Nederland. Het bij elkaar brengen van een Europese ondernemingsraad is een tijdrovende en kostbare operatie. Zorg er daarom voor dat je het maximale uit de vergaderingen haalt. Voorkom teveel eenrichtingsverkeer van het hoofdkantoor. Besteed voldoende tijd aan het bespreken van ieders kwaliteiten, de verschillende invalshoeken en verschillende werkwijzen. Organiseer een etentje of een borrel. Met video conferencing is het mogelijk om elkaar vaker in de ogen te kijken.

2) Houd rekening met de verschillende communicatiestijlen
In een EOR zijn de verschillen in de communicatie groot door de verschillende culturele achtergrond. Vooral de mate van directheid in de communicatie verschilt nogal. Dat kan zorgen voor wederzijdse irritatie en vooroordelen. Daarnaast bestaan binnen de landen natuurlijk ook nog persoonlijke verschillen in communicatiestijl. Maak de verschillen inzichtelijk en bespreek ze. Doe dat op ongedwongen wijze. Vermijd tolken en kies Engels als voertaal.

3) Maak concrete afspraken over de internationale samenwerking
Zodra de teamleden elkaar beter kennen en begrijpen is het tijd voor het maken van afspraken. Dat is nog belangrijker dan bij een ‘gewone’ ondernemingsraad omdat je elkaar nou eenmaal nog minder ziet en spreekt. Deze afspraken kunnen gaan over de taak- en rolverdeling, de wijze van vergaderen, de prioriteiten voor de komende periode, de manier van communiceren of de samenwerking met de bestuurder.

4) Zonder sturende voorzitter/DB wordt de EOR los zand
De voorzitter/het DB van een Europese ondernemingsraad heeft een uitdagende rol. Het organiseren van de samenwerking is lastig als de teamleden niet fysiek bij elkaar zitten en een andere culturele achtergrond hebben. Zeker in het begin mag je niet van de EOR-leden verwachten dat ze de samenwerking zelf organiseren. De EOR heeft daarom een actief faciliterende voorzitter/DB nodig. Dat betekent: zorgen voor heldere doelstellingen en concreet zijn over wat je van EOR-leden en van de samenwerking verwacht. En wat je niet verwacht.

5) Wees realistisch en pragmatisch
Het is niet realistisch om een soepel draaiende EOR te verwachten die gemakkelijk adviseert over allerhande grensoverschrijdende issues. Heb een realistische ambitie over de samenwerking. Niet iedereen hoeft overal over te weten en over mee te praten. Zorg ook voor realistische verwachtingen bij de bestuurder. Maak heldere afspraken over informatievoorziening, adviesprocedures en de samenwerking. Grote kans dat hij de EOR niet opzegt.

Wil je weten hoe Schateiland uw EOR kan helpen om goed samen te werken, bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons op info@schateiland.com.

Geplaatst in: OR-cursus en training |
Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin