Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips om de ondernemingsraad te presenteren (OR)
12 januari 2016

De 5 Gouden tips om de ondernemingsraad te presenteren (OR)

De 5 Gouden tips om de ondernemingsraad te presenteren - blog - schateiland

De ondernemingsraad presenteert niet vaak voor een groot publiek. Presenteren van de ondernemingsraad gaat wat informeler. Tijdens een afdelingsoverleg, bij de bestuurder, een medewerkersbijeenkomst of bij de koffiemachine. Hoe presenteer je de ondernemingsraad stevig in dit soort situaties? Hier onze 5 Gouden tips.

1) Maak 1 inhoudelijk verhaal met 3 hoofdpunten
Maak eerst met ‘de 5 Gouden tips om de ondernemingsraad te profileren‘ in de hand 1 kort en krachtig verhaal met 3 hoofdpunten. Dat verhaal hoeft zeker niet lang te zijn. Wat je in het verhaal kan opnemen is bijvoorbeeld:

 • Wat kan je aan de ondernemingsraad hebben? Korte uitleg belangrijkste onderwerpen advies en instemming.
 • Wat zijn de 3 onderwerpen waar de ondernemingsraad zich op dit moment (of dit jaar) mee bezig houdt? Eigen prioriteiten of onderwerpen waar de OR zich hard voor maakt.
 • Wat heeft de ondernemingsraad voor de medewerkers bereikt? Overleg voor de geheimhouding even met de bestuurder.
 • Waarom is het leuk om in de ondernemingsraad te zitten?

2) Structureer je OR-presentatie in 3 delen
Amerikanen hebben presenteren uitgevonden en kunnen het nogal goed. Gebruik daarom deze vaak geteste Amerikaanse structuur voor het geven van een presentatie:

A: Kop:

 • Start met een leuke opening (persoonlijk noot, grapje, actualiteit, leuk weetje, een vraag stellen)
 • Vertel wie je bent en waarom je de presentatie geeft/wat je publiek er aan heeft
 • Vertel – als het een wat langere presentatie is – hoe je presentatie is opgebouwd
 • Vertel wat je hoopt dat je publiek met je presentatie gaat doen

B: Romp

 • Je maakt drie punten
 • Ieder punt bestaat uit: kort je punt maken, de belangrijkste argumenten noemen/voorbeelden gebruiken en een korte conclusie
 • Met een verbindingszin koppel je de onderwerpen aan elkaar

C: Staart

 • Samenvatting met conclusies voor het publiek
 • Vertel wat je hoopt dat het publiek er mee doet (call to action, bijvoorbeeld: bel dit nummer als je vragen hebt, meld je aan bij de denktank, etc.)
 • Kom met een leuke uitsmijter (grapje, relativering, etc.)
 • Neem tijd voor vragen.

De meeste ondernemingsraden beperken zich tot het middenstuk waardoor de presentatie wat ‘droog’ is en niet enthousiasmeert. Bij een korte, informele, presentatie kan je wel wat weglaten uit de kop en de staart. Als je maar wel samenvat wat je publiek aan je presentatie heeft en wat je hoopt dat ze er mee doen.

3) Denk vanuit je doelgroep
Bij het maken van je verhaal en het presenteren staat je doelgroep centraal. De doelgroep kan bij de ondernemingsraad aardig verschillen. Een bestuurder zal andere dingen willen weten dan de medewerkers. Een uitvoerende afdeling wil meer concrete en praktische informatie terwijl een team van professionals misschien op een hoger abstractieniveau geïnformeerd wil worden. Verplaats je echt in de doelgroep en vraag je af wat zij met je presentatie kunnen. Dit kun je oefenen door in de ondernemingsraad een proefpresentatie te houden en de OR-leden vanuit die doelgroep te laten reageren en vragen te laten stellen.

4) Pas trucs toe
Wij raden het toepassen van trucs bij andere competenties dan presenteren vaak af. Het leuke van presenteren is dat trucs wél werken. Iedereen kan hiermee beter leren presenteren. Hier 5 handige trucs:

 1. Bij de start: eerst gaan staan op twee benen, rustig ademhalen, de mensen aankijken en dan pas gaan praten. Niet lopend starten of kijken naar je laptop of scherm.
 2. Trek de aandacht met een leuke opening (zie punt 2A)
 3. Maak 3 seconden oogcontact. Als ondernemingsraad zal je meestal in kleinere groepjes presenteren. Probeer dan rustig door je publiek te kijken en steeds per persoon 3 seconden oogcontact te houden. Voor jou lijkt dat lang en ongemakkelijk. Voor de ander is dat juist prettig. Vergeet het advies dat je over de hoofden heen zou moeten kijken. Wie heeft dat bedacht…
 4. Presenteren is een beetje toneelspelen. Gezonde overdrijving hoort daar bij: spreek iets duidelijker en rustiger, laat stiltes vallen, kijk wat meer rond, maak je gebaren wat groter. Dat voelt onnatuurlijk maar komt juist goed over.
 5. Kijk bij het beantwoorden van vragen uit voor een soort tweegesprek met iemand die veel vragen stelt. Herhaal de vraag, geef 1 x kort antwoord en leid het publiek met je ogen naar iemand anders.

5) Oefenen, oefenen, oefenen
Als het verhaal klaar is, gaan de meeste OR-leden het direct vertellen/presenteren. Neem de tijd om het eerst echt goed voor te bereiden. Dat hoeft niet persé voor de spiegel, maar kan ook in de ondernemingsraad. Amerikaans onderzoek toont aan dat 37% van je publiek onthoudt hoe je klonk, 55% onthoudt hoe je er uit zag en 8% onthoudt wat je zei.

Wil je weten hoe Schateiland je ondernemingsraad kan helpen met leren presenteren en profileren? Neem deel aan onze OR-training ‘Presenteren zoals Steve Jobs’. In deze training maakt de ondernemingsraad eerst samen het verhaal, bereidt dan de presentatie voor en oefent vervolgens met presenteren. Mail ons via info@schateiland.com of bel ons op 06 30 95 86 61.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , , ,

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin