Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor de OR en termijnen in de WOR
24 september 2018

De 5 Gouden tips voor de OR en termijnen in de WORHoeveel tijd krijgt de ondernemingsraad om te adviseren? 6 weken? Binnen hoeveel tijd moet de bestuurder reageren op een initiatief? Hoe zit het met de schorsingstermijn? De WOR bevat minder termijnen dan de OR vaak denkt. Lees hier hoe je als ondernemingsraad omgaat met termijnen.

  1. Schat in wat een redelijke termijn is

De ondernemingsraad hoort een redelijke termijn te krijgen voor het geven van een advies. Veel ondernemingsraden denken dat de termijn hiervoor 6 weken is. Deze termijn staat niet in de wet maar komt van een uitspraak van de Ondernemingskamer in één bepaalde zaak. Wat een redelijke termijn is, kan verschillen. Dat kan een paar weken zijn maar ook een paar maanden. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de complexiteit van het genomen besluit en de verwachte gevolgen.

  1. Bepaal welke stappen de OR wil nemen en stel een termijn voor

Bepaal voor het afspreken van een termijn eerst welke stappen de OR wil nemen in het adviesproces. Wil de OR een adviseur raadplegen? Wil de OR de achterban spreken? Wat moet de OR nog uitzoeken? Hoe vaak komt de OR bij elkaar? Wanneer kan met de bestuurder worden overlegd vóór advisering? Pas dan kun je bepalen welke termijn de OR voor wil stellen. Daarbij gaat het twee kanten op: als de OR alle informatie heeft en snel tussentijds kan overleggen, dan kan het ook wel snel. Doet zich een nieuwe ontwikkeling voor, bepaal dan in overleg opnieuw de termijn. Als je eenmaal een termijn hebt afgesproken dan is deze bindend.

  1. Niet vertragen, soms versnellen

Van de ondernemingsraad mag enige slagvaardigheid en professionaliteit worden verwacht. Stuur niet steeds losse mailtjes met nieuwe vragen, zorg dat de OR-vergaderingen doorgaan (met quorum) en stel het eigen besluit niet uit. De ondernemingsraad mag in elk geval niet vertragen. Als de ondernemingsraad er wel erg lang over doet, moet de OR niet vreemd opkijken als de bestuurder begint met het uitvoering geven aan het besluit. Hij moet de OR wel eerst een laatste termijn geven. Soms moet de ondernemingsraad versnellen in urgente situaties zoals een overname, dreigend faillissement of een bestuurder die wordt weggestuurd. Dan moet de OR even een tandje bijzetten en extra vergaderen of het DB extra mandaat geven. Bij spoed kan de ondernemingsraad ook vragen om tijdelijk vrijgemaakt te worden van werkzaamheden zodat OR-leden meer tijd hebben en sneller kunnen schakelen. Zorg wel dat je bij belangrijke besluiten voldoende reflectietijd hebt.

  1. Let op de schorsingstermijnen in de WOR

Er staan wel een paar termijnen in de WOR. Als eerste de termijn van een maand waarin de ondernemer de uitvoering van een besluit moet opschorten als de OR daar een beroep op doet (artikel 25 lid 6 WOR). Deze maand geldt ook voor het nietig verklaren van een instemmingsgerechtigd besluit (artikel 27 lid 5 WOR). De OR heeft dan de tijd om er alsnog met de bestuurder uit te komen of kan de maand gebruiken als procestermijn voor een gang naar de Ondernemingskamer of kantonrechter. Verder staan er geen termijnen in de WOR. Wel rekbare begrippen zoals ‘zo spoedig mogelijk’ als reactietijd van de bestuurder bij het initiatiefrecht.

  1. Verleng de termijn als de bestuurder niet meewerkt

De afgesproken termijn voor advisering is bindend. Maar als de bestuurder laat of niet volledig informeert, reageert of overlegvergaderingen afzegt, dan zal de termijn moeten kunnen worden verlengd. De ondernemingsraad kan immers zijn werk niet doen. Als de communicatie en de procedure niet lekker loopt, wordt dat de bestuurder door de Ondernemingskamer zwaarder aangerekend dan de ondernemingsraad. En terecht. De bestuurder heeft er vaak meer invloed op.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen bij het werken met de WOR? Bel ons op 06 16 11 59 76 of mail ons op info@schateiland.com. Wij helpen je graag op weg!

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged:

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin