Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor een OR met een internationale moeder
18 mei 2017

De 5 Gouden tips voor een OR met een internationale moeder

De 5 Gouden tips voor een OR met een internationale moeder - blog - schateiland

Veel Nederlandse ondernemingen zijn onderdeel van een internationale organisatie. Besluiten over het bedrijf worden in het buitenland genomen. De Nederlandse bestuurder presenteert deze besluiten vaak als een voldongen feit. De ondernemingsraad staat buiten spel. Of toch niet? Hoe krijg je als Nederlandse ondernemingsraad grip op internationale besluiten? Lees hier onze 5 Gouden tips voor een OR met een internationale moeder.

 1. Leg uit aan de bestuurder wat de rechten van de OR zijn
  De bestuurder kan zich niet verschuilen achter de holding. Hij heeft de wettelijke verplichting om voorgenomen besluiten die Nederland betreffen voor te leggen aan de OR. Soms weet de bestuurder dat oprecht niet. Daarom zal de OR dat duidelijk uit moeten leggen. Als je het dan heel eerlijk uitlegt, moet je er ook bij vertellen dat de OR rekening moet houden met het concernbelang. Dat houdt in dat de OR niet alleen moet kijken naar de impact op Nederland maar ook naar de redenen waarom het besluit beter kan zijn voor (de continuïteit van) het concern als geheel.
 1. Trek samen op met de bestuurder
  Vaak wordt de bestuurder zelf ook wat overvallen door internationale besluiten. Hij moet soms even slikken als er internationaal wordt besloten over ‘zijn’ onderneming. De bestuurder kan er belang bij hebben om samen met de OR op te trekken. Door de juridische positie van de OR te gebruiken, kan hij namelijk meer invloed krijgen op de internationale besluitvorming. Overleg daarom open over hoe je elkaars belang kunt dienen. In de internationale verhoudingen lopen de belangen van bestuurder en OR vaak parallel. Het komt dan ook regelmatig voor dat de bestuurder en de OR met succes internationale besluiten voorkomen of terugdraaien. Het opsturen van een Engelstalige versie van de WOR naar de board kan wonderen doen.
 1. Let op bij internationale besluiten met grote impact op Nederland
  Soms wordt er vanuit het hoofdkantoor met name over de Nederlandse onderneming besloten, bijvoorbeeld bij het sluiten of verhuizen van een fabriek. Als er sprake is van een complex besluit met verstrekkende gevolgen voor Nederland dan rust op de bestuurder de verplichting om de OR al eerder te informeren en te betrekken. Al staat het misschien niet zo letterlijk in de WOR, de bestuurder moet handelen in de geest van het medezeggenschapsrecht. Dat houdt in dit voorbeeld in dat het logisch is om de OR eerder en actiever te betrekken. Voor de liefhebbers: lees hierover de uitspraak van de rechter in de Nalco-zaak.
 1. Stel je stevig op bij internationale besluiten over ‘artikel 27-onderwerpen’
  Bij internationale besluiten die gaan over overnames, reorganisaties, investeringen, etcetera zal het concernbelang zich vaak verzetten tegen een al te sterke invloed van de OR. Bij ‘artikel 27-onderwerpen’ (vaak HR-regelingen) is dat eerder andersom. Het instemmingsrecht is in Nederland een sterk recht. Het concernbelang zal dan ook niet snel zo belangrijk zijn dat het zwaarwegend genoeg is om af te wijken van de Nederlandse HR-regeling. Wat kan een concern er op tegen hebben dat er in Nederland (afwijkende) afspraken worden gemaakt over beoordelen, opleiding, privacy, etc.? Hier moet de holding dus van goeden huize komen om de OR buiten spel te zetten.
 1. Check of je misschien aan tafel moet met de internationale bestuurder
  Soms wordt de Nederlandse onderneming stelselmatig buiten de internationale besluitvorming gehouden. De Nederlandse onderneming wordt geacht gewoon de besluiten te implementeren. De bestuurder heeft feitelijk geen invloed op de besluitvorming. Hij fungeert als zetbaas of zelfs pion. Vooral Angelsaksisch geleide bedrijven hebben hier een handje van. Als het zo is dat de moeder een dusdanige invloed op de besluitvorming over de Nederlandse onderneming heeft, zou misschien de internationale bestuurder als ‘mede-ondernemer’ de logische gesprekspartner van de OR moeten zijn. Je kunt het altijd voorstellen.

Wilt u weten hoe Schateiland u kan helpen bij het krijgen van invloed op internationale besluiten, mail ons dan via info@schateiland.com of bel ons op 06 30 95 86 61.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin