Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor het gebruiken van het initiatiefrecht
23 juni 2017

De 5 Gouden tips voor het gebruiken van het initiatiefrecht

5 gouden tips voor het gebruiken van het initiatiefrecht - blogs - schateiland

De meeste ondernemingsraden hebben gehoord van het initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR). Toch wordt dit recht weinig benut. Het is een mooie bevoegdheid om eigen onderwerpen te agenderen en daarmee meer invloed te krijgen. Hier 5 Gouden tips voor het benutten van het initiatiefrecht.

 1. Staar je niet blind op de bijzondere bevoegdheden
  Ondernemingsraden beperken zichzelf weleens te veel. Zij zijn hoofdzakelijk bezig met advies- en instemmingsaanvragen, de zogeheten ‘bijzondere bevoegdheden’. Belangrijk werk dat zeker goed moet gebeuren. Je mist daarmee alleen de kans om zelf onderwerpen op de agenda te zetten. Ook al heb je over een bepaald onderwerp geen recht van advies of instemming, praat gewoon mee. De bestuurder weet vaak ook niet zo precies wanneer de OR wel en niet wettelijk bevoegd is.
 1. Bedenk dat het initiatief overal over mag gaan
  De ondernemingsraad kan het initiatiefrecht gebruiken in het kader van zijn ‘stimulerende taken’. De initiatieven kunnen dus gaan over de naleving van de arbeidsvoorwaarden en over de arbeidsomstandigheden. Maar initiatiefvoorstellen mogen overal over gaan, ook over de kleur van het tapijt zolang het belangrijk is voor het bedrijf en de werknemers. Ook over iets dat je opvalt bij het bestuderen van de financieel economische informatie of de informatie over het sociaal beleid. Ziet de OR ergens kansen of bedreigingen? Je kunt de bestuurder verrassen met onderwerpen die hij zelf over het hoofd ziet. Waak er voor om met details of non-issues te komen. Ga ook niet teveel op de stoel van de bestuurder zitten.
 1. Betrek de medewerkers bij het formuleren van een initiatief
  Om de zeggingskracht en de slagingskans van initiatiefvoorstellen te vergroten, is het raadzaam om medewerkers te betrekken. Zeker ook omdat de bevoegdheid niet altijd uit de wet voortvloeit en het draagvlak van medewerkers beter groot kan zijn. Medewerkers betrekken kan door actief signalen op te vangen over bijvoorbeeld regelingen die niet goed of niet consequent worden uitgevoerd. Het kan ook zijn dan je in het kader van medezeggenschap nieuwe stijl samen met een aantal medewerkers een initiatiefvoorstel opstelt.
 1. Doe een schriftelijk voorstel voor een te nemen besluit
  Meepraten is goed, een schriftelijk voorstel is beter. Zorg dat je als ondernemingsraad goed met argumenten toelicht waarom je het voorstel doet. De formele weg is dan dat het voorstel ‘ten minste éénmaal’ in een overlegvergadering moet worden besproken. Na het overleg moet de bestuurder volgens artikel 23 lid 3 van de WOR zo spoedig mogelijk schriftelijk beargumenteerd meedelen of en in hoeverre hij het voorstel overneemt. De bestuurder kan het voorstel dus niet zomaar mondeling afwimpelen.
 1. Let op dat de bestuurder een schriftelijk besluit neemt over het initiatief
  De bestuurder weet vaak niet dat hij verplicht is om een besluit te nemen op het voorstel. Een reactie op de inhoud van het voorstel volstaat dus niet. De bestuurder kan drie dingen doen: hij besluit het voorstel niet over te nemen, hij besluit het deels over te nemen of hij besluit het geheel over te nemen. Meer smaken zijn er niet. Een initiatiefvoorstel kan op deze manier dus daadwerkelijk leiden tot een concreet resultaat.

Wil je weten hoe je de WOR toepast in de praktijk? Doe dan onze WOR-cursus.

Bel ons op 06 30 95 86 61 of mail ons op info@schateiland.com.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin