Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor de OR en een onwelwillende bestuurder
19 juli 2017

De 5 Gouden tips voor de OR en een onwelwillende bestuurder

5 gouden tips voor de OR en een onwelwillende bestuurder - blogs - schateiland

Sommige bestuurders zien de ondernemingsraad als een vervelend obstakel. Zij proberen de OR vakkundig te omzeilen. De OR krijgt informatie niet of te laat en wordt achteraf geconfronteerd met genomen besluiten van de bestuurder. De OR blijft het maar proberen, maar de bestuurder wil gewoon niet. Hierdoor functioneert de OR eigenlijk niet. Wat doe je met een onwelwillende bestuurder? Lees hier onze tips.

 1. Vraag om een overleg over de samenwerking
  Als de bestuurder stelselmatig de rechten van de ondernemingsraad negeert, zal dit allereerst serieus besproken moeten worden. Plan een overleg, agendeer de samenwerking als enige onderwerp en bereid je goed voor. Tijdens het overleg bespreek je aan de hand van concrete voorbeelden dat de OR zo zijn werk niet kan doen en dat de OR samenwerkingsafspraken wil maken. Doe een voorstel voor afspraken over procedures, doorlooptijden, frequentie van het overleg, vaststellen van de agenda, etc. Er zijn weinig bestuurders die een gesprek over de samenwerking zullen weigeren. Dat zou ook niet slim zijn. Als een rechter later gaat toetsten of de bestuurder juist heeft gehandeld, spreekt het weigeren van een gesprek niet in zijn voordeel. Leg daarom als OR wel vast dat je dit voorstel hebt gedaan.
 1. Stuur een briefje
  Als de aansporingen en de samenwerkingsafspraken niet werken, stuur dan een briefje aan de bestuurder. In dit briefje ‘informeer’ je de bestuurder over de rechten van de OR. Met name over het recht om geïnformeerd te worden, dat de OR betrokken moet worden bij een voorgenomen besluiten, om welke gevallen de bestuurder langs de OR moet, etcetera. Je kunt deze brief zelf sturen. Als de situatie er om vraagt, kan een brief op advocatenpapier ook helpen.
 1. Stel bemiddeling voor
  Als je er evengoed toch niet uit komt met de bestuurder, stel dan voor om een onafhankelijke derde te laten bemiddelen. Leg uit dat je als bestuurder en OR nou eenmaal tot elkaar veroordeeld bent en je elkaar nodig blijft hebben. Voor bemiddeling kan je kiezen voor de bedrijfscommissie. Het nadeel daarvan is dat deze weg wat traag en nogal juridisch is. Je kunt ook kiezen voor de raad van commissarissen die met enige afstand betrokken is bij belangrijke besluiten. Het beste alternatief is waarschijnlijk een mediator. Deze kan vanuit beide belangen tot een oplossing proberen te komen en deze zo nodig vastleggen in een convenant. Ook mediation kan op niets uitlopen als de bestuurder niet wil.
 1. Vraag naleving aan de rechter
  Als dit allemaal niet lukt ontstaat de meest lastige situatie voor de medezeggenschap. Gaan we naar de rechter? Het nadeel is dat de relatie onder grote druk komt te staan. Het alternatief kan zijn dat de OR nooit meer serieus zal worden genomen door de bestuurder. Het is kiezen uit twee kwaden. Soms heeft een OR niets te verliezen en is de weg naar de rechter de enige overgebleven optie. De rechter toetst ‘marginaal’ of de bestuurder de procedures juist heeft gevolgd. Grote kans dat de rechter de OR gelijk zal geven. Zeker als de OR kan aantonen zelf al alles geprobeerd te hebben.
 1. Werk hard aan de normalisering van de verhoudingen
  Een gerechtelijke procedure slaat diepe wonden. Soms kan het ook de wake up call zijn die de bestuurder nodig had. Hoe het ook zij: je moet met elkaar door. Net als in een (arbeids)relatie ben je tot elkaar veroordeeld. Het is daarom belangrijk om als OR ook na de procedure opnieuw de bereidheid te laten zien om samen te willen werken. Ook al is dat misschien als een boer met kiespijn. Echt gezellig zal het wel voorlopig niet meer worden met deze bestuurder.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen bij het verbeteren van de relatie met de bestuurder, bel ons op 06 30 95 86 61 of mail info@schateiland.com. Wij helpen je graag verder!

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin