Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor opleiding en scholing van de ondernemingsraad (OR)
16 januari 2018

De 5 Gouden tips voor opleiding en scholing van de ondernemingsraad (OR)De leden van de ondernemingsraad hebben volgens de WOR recht op minimaal 5 dagen scholing. Hoe vul je als ondernemingsraad het recht op scholing op een effectieve en verantwoorde manier in? Hoe inventariseer je de behoefte aan opleiding van de OR? Hoe maak je een scholingsplan? Kies je voor individuele of gezamenlijke scholing? Hier 5 Gouden tips voor opleiding en scholing van de ondernemingsraad.

1) Benut ieders kwaliteiten, niet iedereen hoeft alles te kunnen
Nieuwe OR-leden worden bijvoorbeeld vaak naar een individuele WOR-cursus gestuurd. De vraag is of dat altijd nodig is. Dit voorbeeld geldt ook voor andere inhoudelijke OR-opleidingen en -cursussen. Niet iedereen hoeft (veel) van een onderwerp te weten. Vaak is het al genoeg als een paar mensen van een onderwerp weten of een bepaalde vaardigheid bezitten. Bedenk dus voordat je een individuele OR-opleiding volgt of dat echt iets toevoegt of dat je gebruik kunt maken van de kennis, ervaring of kwaliteiten van collega OR-leden.

2) Bepaal samen wat je als OR en als individu wilt leren of ontwikkelen
Voordat OR-leden ad hoc OR-cursussen en -trainingen gaan volgen is het goed eerst met de OR de opleidingsbehoefte in kaart te brengen. Welke cursussen en opleidingen de OR gaat volgen staat niet los van wat voor een OR je wilt zijn. Wil je je meer inhoudelijk verdiepen in onderwerpen als arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Of weet de OR hier voldoende van en wil de OR werken aan bepaalde vaardigheden die de relatie met de bestuurder, de achterban of de samenwerking binnen de OR moeten verbeteren? Neem eerst de tijd om samen te bepalen welke 3 competenties de OR samen wil ontwikkelen en welke 3 competenties je individueel wilt ontwikkelen. Bepaal de scholingsbehoefte van de ondernemingsraad bij voorkeur aan het begin van je zittingsperiode. Dan heb je tenminste nog de tijd om het echt in de praktijk te brengen. En je kunt zorgen voor voldoende budget…

3) Leer samen want dat helpt jezelf én de OR vooruit
Het is onze overtuiging dat een ondernemingsraad effectiever leert als hij dat samen doet. Niet ver weg van OR-collega’s en de dagelijkse praktijk met mensen die je niet kent. Maar met elkaar, met eigen cases en OR-collega’s die je makkelijker feedback geven en je in de praktijk aan je inzichten en voornemens kunnen herinneren. Dit geldt zeker voor het ontwikkelen van OR-competenties als profileren, effectief vergaderen, beïnvloeden van de omgeving, effectief communiceren en omgaan met bestuurder en achterban. Zo ontwikkel je niet alleen vaardigheden die de OR effectiever maken, je leert ook vaardigheden die voor je eigen ontwikkeling nuttig zijn. Voor bepaalde competenties of kennisgebieden kan je beter een individuele OR-opleiding volgen. Als je bijvoorbeeld in de Arbo-commissie zit en niet op de hoogte bent van de Arbo- wet en -regelgeving is het handig om zelf wat bij te scholen.

4) Zorg dat iedereen het geleerde in de praktijk brengt
Hoe vaak wordt niet verzucht dat de OR-cursus of -training wel weer snel is weggezakt. Of dat er in de praktijk eigenlijk niets mee wordt gedaan. Dat kan natuurlijk aan de OR-opleiding liggen, maar misschien doet de OR er zelf ook te weinig mee. Houd zelf het geleerde uit de OR-cursussen en -trainingen levend. Dat kan door de inzichten samen terug te halen en te bespreken hoe ze kunnen worden benut. Het kan ook door het eigen functioneren wat actiever te bespreken (bijvoorbeeld aan het einde van de vergadering) en samen te bepalen hoe meer kan worden gedaan met hetgeen in de OR-training is geleerd. Dat is eenvoudiger bij gezamenlijke trainingen dan bij individuele trainingen. Al mag je ook van mensen die specifieke OR-scholing hebben gevolgd verwachten dat ze laten zien dat ze de OR-opleiding niet voor niets hebben gevolgd.

In sommige ondernemingsraden heeft het DB de taak om met de OR-leden actief te werken aan competentieontwikkeling. Soms doen ze dat met een persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor ieder OR-lid. Dat kan uiteraard alleen als OR-leden dat zelf ook willen.

5) Besteed het budget verantwoord
Soms zie je dat een OR opeens het opleidingsbudget moet opmaken en zonder een echte opleidingsvraag een twee- of zelfs driedaagse OR-training gaat volgen. En dan ook nog op een mooie locatie waar in elk geval niet bezuinigd wordt op de drankrekening. De meeste ondernemingsraden voelen wel aan dat dat eigenlijk in deze tijd niet meer kan. Maak een gedegen scholingsplan. Als je aan 2 scholingsdagen genoeg hebt, hoef je er niet 5 vol te maken. Je moet in deze tijd aan de bestuurder en aan jezelf kunnen uitleggen dat het geld verantwoord is besteed. Dus schrap het avondprogramma, kies voor een leuke basic locatie en zorg dat je het geleerde met elkaar in de praktijk brengt!

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen met de scholing van uw ondernemingsraad, bel ons dan op 06 30 95 86 61 of mail via info@schateiland.com. Wij maken met uw ondernemingsraad graag een passend opleidingsplan.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , , , , ,

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin