Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad
27 september 2016

De 5 Gouden tips voor de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad

De 5 Gouden tips voor de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad - blog - schateiland

Veel ondernemingsraden willen een betere samenwerking en een meer gelijkwaardige relatie met de bestuurder. Meer proactief, zelf de agenda bepalen en echt een gesprekspartner zijn. Dat klinkt mooi, maar dat is in de praktijk best lastig. Daarom hier ‘De 5 Gouden tips voor de samenwerking tussen bestuurder en OR’.

1) Werk aan de relatie
De basis voor een gelijkwaardige samenwerking is een goede relatie met de bestuurder. Dat gaat niet spontaan, daar moet je samen in investeren. Zorg daarom dat je samen tijd neemt om elkaar beter te leren kennen. Wat is ieders achtergrond? Wat drijft de bestuurder en de OR-leden? Wat wil je bereiken als bestuurder en als OR? Kijk uit met formele mails, maar loop af en toe eens binnen. Als het lukt om een goede relatie op te bouwen, wordt het makkelijker om er bij inhoudelijke meningsverschillen samen uit te komen. Steeds meer ondernemingsraden nodigen de bestuurder uit bij (een deel van een) OR-training of -cursus. Samen borrelen of eten doet soms ook wonderen.

2) Maak afspraken over het proces
De relatie tussen bestuurder en OR loopt soms onnodige schade op door misverstanden over al dan niet gemaakte procesafspraken. In welk stadium wordt de OR geïnformeerd over een voorgenomen besluit? Wanneer komt de bestuurder met de advies- of instemmingsaanvraag? Binnen welke termijn zal de OR reageren? Wanneer mag de OR bij gevraagde geheimhouding overleggen met de achterban? Hoe organiseer je de overlegvergadering met de bestuurder (hoe vaak, agenda, wie is er aanwezig)?

3) Bereid de overlegvergadering goed voor
Niets is zo vervelend als een overlegvergadering waarin OR-leden openlijk van mening verschillen of waarin vooral de bestuurder aan het woord is. Bereid daarom voor welke onderwerpen je wilt bespreken, wat het OR-standpunt is en wie het woord voert. Dat kan per punt verschillen. Anticipeer ook op de reactie van de bestuurder zodat je niet met je mond vol tanden staat. En mocht je tijdens het overleg toch verrast worden door de bestuurder, schors de vergadering dan en bespreek hoe je reageert.

4) Ga win-win onderhandelen
Een bestuurder heeft meestal meer ervaring met het ‘binnenhalen’ van punten in een overleg. Daardoor heeft de OR soms het gevoel het onderspit te delven. Bedenk daarom hoe je gaat win-win onderhandelen met de bestuurder. Zo doe je dat: 1) Scheidt het persoonlijke van de inhoud, 2) Richt je op wederzijdse belangen, 3) Zoek naar (nieuwe) oplossingen in het wederzijdse belang, 4) Baseer je beiden op objectieve criteria (WOR, benchmark, inflatie) en 5) Bedenk je beste alternatief als je er niet uitkomt (plan B). Zo kom je tot betere oplossingen die zowel in het belang van de bestuurder als de OR zijn.

5) Maak afspraken over communicatie met de achterban
Het is logisch dat de bestuurder om geheimhouding vraagt (artikel 20 WOR). Soms zal je echter ook je achterban willen raadplegen. Je kunt meestal prima afspraken maken over wat je wanneer met wie kan overleggen. Leg daarnaast aan de bestuurder uit dat je als OR aan de achterban ook wilt kunnen communiceren wat je hebt bereikt. Spreek af wat je wel en niet kunt communiceren. En wat de bestuurder wil communiceren.

Wil je weten hoe Schateiland je OR kan helpen bij het samenwerken met de bestuurder, bel ons dan op 06 30 95 86 61 of mail naar info@schateiland.com. Of kijk hier voor een geschikte or-cursus of or-training. Wilt u als bestuurder beslagen te ijs komen, volg dan onze WOR-cursus voor de bestuurder, directie, MT en/of HR.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin