Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor een ondernemingsraad met een missie & visie (OR)
18 juni 2014

De 5 Gouden tips voor een ondernemingsraad met een missie & visie (OR)

De 5 Gouden tips voor een OR met een missie en visie - blog - Schateiland

De meeste jaar- of werkplannen van een ondernemingsraad beginnen met een missie en een visie. Althans, daar is vaak de vorige missie en visie ingevuld. De OR wacht op inspiratie voor een nieuwe missie en visie. Is het maken van een missie en een visie nodig? En zo ja, hoe maak je er een?

1) Bepaal eerst of je überhaupt een missie of visie wil
De meeste ondernemingsraden gaan er van uit dat ze sowieso een missie en visie moeten hebben. Je kunt je afvragen wat daarvan de waarde in de praktijk is. Vaak wordt tijd en geld besteed aan het maken van een missie en een visie waarna deze in het grote vergeetboek verdwijnen. Welk OR-lid kan spontaan de missie en visie herhalen? Voor de achterban hoef je het niet te doen. Maak alleen een missie en visie als je van plan bent om deze voldoende specifiek te maken en hieraan doelstellingen en acties te koppelen. Een gedeelde missie/visie is enthousiasmerend omdat het een gezamenlijke richting geeft waarop je je doelstellingen en werkwijze kan baseren.

2) Kies leuke vormen om de creativiteit los te krijgen
Volgens de theorie moet de ondernemingsraad eerst informatie uit de omgeving verzamelen, deze analyseren en dan in een 9-stappenplan komen tot een missie en visie. Dit kost veel te veel tijd. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Ga als ondernemingsraad gewoon eens een dagje de hei op neem de tijd om te brainstormen. Het belangrijkste is dat de OR een gedeeld beeld vormt van het ideale toekomstplaatje. Vragen als ‘Wat zegt de bestuurder/achterban over een jaar over ons?’ of ‘Wanneer zouden we tevreden zijn aan het einde van de zittingsperiode?’ prikkelen het voorstellingsvermogen. De OR kan na deze gesprekken een filmpje maken waarin de leden vertellen wat de ondernemingsraad aan het einde van de zittingsperiode heeft bereikt voor de achterban en hoe dat is gelukt. Haal er samen de belangrijkste kernwoorden of -zinnen uit. Kies eerder voor een fris of origineel idee dan voor een compromis. Kies daarbij voor een leuke vorm met een kwinkslag die past bij de organisatie. Dus ‘Samen bouwen aan…’ voor een bouwbedrijf, of ‘ …. zorgt voor …’, voor een ondernemingsraad in de zorg. Bent u zelf toch niet zo creatief? Schroom dan niet iemand te vragen van de afdeling communicatie of een andere creatieve geest.

3) Maak de missie en visie voldoende specifiek
Een missie is waar je voor staat. Een visie is waar je voor gaat. Om er echt iets mee te kunnen doen, moeten de missie en visie van de ondernemingsraad dus niet zo algemeen zijn dat deze ook voor een andere ondernemingsraad zouden kunnen gelden of zelfs voor een ander bedrijf. Een missie als ‘Samenwerken aan de toekomst’ of ‘Voor een goede balans tussen bedrijf en medewerkers’ is het net niet. ‘‘Behouden maar niet behoudend’ of ‘Onzichtbaar op de voorgrond’ zeggen bijvoorbeeld al meer over de koers die je als ondernemingsraad wilt varen. Vermijd dooddoeners als ‘proactief’, ‘slagvaardig’, ‘effectief’ of ‘actief’ tenzij uw ondernemingsraad ze écht waar kan maken. En maak van de visie niet een te lang verhaal. Noem drie concrete punten die je als ondernemingsraad nastreeft. Meer kan niemand onthouden.

4) Verbind doelen en acties aan de visie
Meestal verdwijnen de flappen en de gele briefjes in een la tot de volgende missie/visie-sessie. Dat komt omdat de ondernemingsraad zich er vaak niet echt aan verbindt. Meestal omdat het allemaal te abstract en algemeen is. Vertaal de missie en visie daarom door naar doelstellingen en activiteiten voor het komende jaar. Pas dan gaat het echt leven. En lukt dat niet, dan zijn de missie en visie niet goed genoeg. Een andere manier om je eraan te verbinden, is de missie en visie actief te communiceren naar bestuurder en achterban. Communiceer dan meteen ook de belangrijkste doelstellingen en activiteiten op de kortere termijn. Anders denkt de omgeving dat de OR weer lekker op de hei heeft zitten navelstaren.

5) Kom er samen op terug
Vaak hoor je na een aantal maanden niets meer over de missie en visie. Toets daarom regelmatig of de OR-leden er nog achter staan. Bespreek op welke manier het lukt om de missie en de visie in praktijk te brengen. Worden de daaraan verbonden doelstellingen behaald en de acties uitgevoerd? Vaak is dit een moment van een kleine terugslag omdat de OR in de praktijk nou eenmaal wat reactiever werkt dan iedereen zou willen. Wees niet bang om je visie en je doelstellingen wat bij te stellen. Liever een bijgestelde maar reële missie en visie dan teveel luchtfietserij.

Wilt u weten hoe Schateiland uw ondernemingsraad kan helpen bij het maken van een missie en visie, bel ons dan op 06 16 11 59 76 of mail ons op info@schateiland.com. U kunt ook eens kijken op www.schateiland.com.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , , , , , ,

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin