Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden juridische tips voor het schrijven van een OR-advies door de ondernemingsraad
11 februari 2016

De 5 Gouden juridische tips voor het schrijven van een OR-advies door de ondernemingsraad

De 5 Gouden juridische tips voor het schrijven van een OR-advies door de ondernemingsraad - blog - schateiland

Een advies gaat vaak over belangrijke onderwerpen voor de medewerkers. Een goed en overtuigend advies schrijven is daarom belangrijk. Daarnaast is het handig om bij het schrijven van een advies deze 5 Gouden juridische tips voor de ondernemingsraad in het achterhoofd te houden.

1) Bepaal zelf hoe het advies er uit ziet
Er staat nergens in de WOR dat het advies ‘positief‘, ‘positief, mits‘, ‘negatief, tenzij‘ of ‘negatief‘ gelabeld moet zijn. Het is wel zo duidelijk, maar je kunt het label zelfs in het midden laten als dat beter uitkomt. Verder is er niets bepaald over de inhoud of de structuur van het advies. Kies dus de vorm die bij stijl van de ondernemingsraad past.

2) Beding opnieuw adviesrecht bij uitvoeringsbesluiten
Soms wordt de ondernemingsraad gevraagde te adviseren over een visie, strategie, een drie jarenplan, een cultuurprogramma, etcetera. Bij dit soort besluiten worden er bijna altijd nog verdere uitvoeringsbesluiten genomen. Door positief te adviseren over een besluit op hoofdlijnen ontstaat het risico dat de ondernemingsraad niet meer kan adviseren over of instemmen met de uitvoering. Soms omdat de bestuurder te goeder trouw denkt dat de ondernemingsraad al akkoord was. Zorg daarom in het advies opnieuw advies- of instemmingsrecht bedingt bij uitvoeringsbesluiten. Hoe concreter je dit voorbehoud maakt, hoe makkelijker je er later op terug kunt komen. Zorg ook dat de bestuurder schriftelijk op het voorbehoud reageert. De OR kan dit ook afspreken in de overlegvergadering. Leg de afspraak voor de duidelijkheid wel in de notulen vast en zorg dat de bestuurder deze goedkeurt.

3) Wees concreet bij het stellen van voorwaarden
Het is gebruikelijk om aan een positief of negatief advies voorwaarden te verbinden. Formuleer deze voorwaarden heel concreet. Anders kunnen de voorwaarden voor allerlei uitleg vatbaar zijn. Schrijf dus bijvoorbeeld niet: ‘Mits, de medewerkers gelijke kansen krijgen bij de overgang’. Maak duidelijk wat ‘gelijke kansen krijgen’ inhoudt en hoe dat objectiveerbaar is volgens de OR. Voorkom dus ook subjectief taalgebruik zoals ‘goed’, ‘passend’, ‘eerlijk’, etcetera. En als je nog niet weet hoe je iets concreet kunt maken, vermeldt dan dat je er later op terug komt, bijvoorbeeld zodra het functiebouwwerk is gemaakt.

4) Bedenk vooraf of iets tot een procedure kan gaan leiden en pas je advies daar op aan
De meeste ondernemingsraden vermijden een procedure bij de Ondernemingskamer of kantonrechter. In uitzonderlijke en principiële gevallen kan de ondernemingsraad of de ondernemer een procedure starten. Soms kan je zoiets al vermoeden voordat je een advies schrijft. Mocht het onverhoopt tot een procedure komen, dan sta je veelal sterker als je negatief (met voorwaarden) hebt geadviseerd dan positief (met voorwaarden). Een negatief evenwel kan spanning oproepen met het beginsel ‘De toon maakt de muziek.’ Daarnaast is het goed om te weten dat je argumenten die je in je advies niet gebruikt, in een procedure niet opeens uit de hoge hoed mag toveren.

5) Zorg voor controle op de uitvoering van het besluit
In de praktijk gaan ondernemingsraden en bestuurders na de advies- of instemmingsprocedure weer over tot de orde van de dag. De controle op de correcte uitvoering van het besluit (waarin de voorwaarden van de ondernemingsraad zijn opgenomen) blijft vaak achterwege. Zorg er daarom voor dat allereerst duidelijk is wat de bestuurder precies heeft overgenomen en hoe dat terugkomt in het besluit. Daarbij is het handig als de bestuurder het definitieve besluit op papier zet. Dus niet zoals hij het in eerste instantie voorlegde, maar met de aanpassingen naar aanleiding van de adviesprocedure er in verwerkt. Ga vervolgens na of het besluit als zodanig wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld door dit te checken bij het MT. Dit is niet altijd zo makkelijk, maar wel de proof of the pudding.

Wilt u weten hoe Schateiland uw ondernemingsraad kan adviseren bij juridische onderwerpen en kwesties? Of wilt u een juridische OR-cursus of -training? Bel ons op 06 16 11 59 76 of mail ons op info@schateiland.com.

Wilt u weten hoe Schateiland je kan helpen bij het schrijven van een advies? Bel ons dan op 06 16 11 59 76 of mail ons via info@schateiland.com. Wij maken met plezier een voorstel voor u.

De OR-trainingSamen schrijven aan een advies‘ is geschikt voor ondernemingsraden die zich verder willen professionaliseren op het gebied van het schrijven van een advies. In deze praktische training staat een eigen actuele adviesaanvraag centraal en doorloopt de OR samen de stappen. Bekijk ook onze 5 Gouden tips voor het schrijven van een OR-advies.

Mr drs W. Landwier werkte als advocaat bij DLA Piper en is de oprichter van Schateiland

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , ,

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin