Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor werken met de WOR (Wet op ondernemingsraden)
7 april 2013

De 5 Gouden tips voor werken met de WOR (Wet op ondernemingsraden)Als ondernemingsraad wil je weten wat je rechten en plichten zijn. Daarvoor is kennis van de juridische spelregels (Wet op ondernemingsraden) nodig. Belangrijker is nog om de WOR handig te kunnen benutten. Daarom hier ‘De 5 Gouden tips voor werken met de WOR’.

1) Je hoeft de WOR niet te kennen
Zoals met alle wetten heeft het geen zin om de WOR uit je hoofd te leren. Je moet alleen de belangrijkste artikelen een keer gelezen hebben. Dit zijn de belangrijkste artikelen: overleg en informatie (artikel 23 WOR), het adviesrecht (artikel 25 en 30 WOR), het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) en de geheimhoudingsplicht (artikel 20 WOR). Ze zijn best goed te lezen. Lees ze hier eens door. Niet alle OR-leden hoeven met de WOR te kunnen werken. Dat is een taak die je prima aan een OR-lid of de ambtelijk secretaris kunt uitbesteden.

2) Check bij ieder onderwerp vooraf wat de rechten van de OR zijn 
Ondernemingsraden hebben de neiging om meteen inhoudelijk in discussie te gaan over de onderwerpen die spelen. Zorg dat je bij elk onderwerp vooraf checkt welke rechten de OR precies heeft. Dat bepaalt de uitgangspositie van de OR voor het overleg met de bestuurder. Regelmatig blijkt dat de bestuurder de WOR ook niet zo goed kent. Zo weet de bestuurder vaak niet welke rechten de OR precies heeft of waar een juiste aanvraag aan moet voldoen (tijdig, schriftelijk, met redenen, met de gevolgen voor de medewerkers en maatregelen om die gevolgen te beperken). Dat is vaak geen onwil van de bestuurder. Hij heeft zich gewoon niet zo in de WOR verdiept. Houdt de bestuurder zich niet aan de spelregels dan kan je dat bespreken. Soms geeft de bestuurder ook meer ruimte dan volgens de WOR verplicht is. Dat is dan mooi meegenomen.

3) Zorg dat je op de hoogte bent om je adviesrecht goed te kunnen benutten
Het adviesrecht gaat over belangrijke besluiten in de onderneming zoals overdracht/vestigen zeggenschap van de onderneming, beëindiging/inkrimping/uitbreiding van werkzaamheden, organisatiewijziging, belangrijke investeringen en het benoemen/ontslag van een bestuurder. Dit zijn geen onderwerpen die zomaar uit de lucht komen vallen. De bestuurder is hier met het MT vaak langere tijd mee bezig voordat er een adviesaanvraag bij de OR in de bus valt. Zorg daarom dat je in overleggen met de bestuurder (op basis van het informatierecht) goed doorvraagt naar wat er speelt. Wat wil de bestuurder hierover besluiten, waarom en wanneer? Heeft de bestuurder nog naar andere alternatieven gekeken die minder nadelig zijn voor de medewerkers? Door tijdig op de hoogte te zijn kan de OR meer invloed uitoefenen op de besluitvorming. En heeft de OR voldoende tijd om een goed advies uit te brengen.

4) Boek successen met het instemmingsrecht
Het instemmingsrecht is het ‘hardste’ recht van de OR. Maar ook wat taai; het gaat over specialistische (HR-)regelingen waar soms vakkennis voor nodig is: regeling pensioenverzekering (winstdeling, spaarregeling), arbeids-, rusttijden- of vakantieregeling, belonings- of functiewaarderingssysteem, regeling arbeidsomstandigheden/ziekteverzuim. Het is de moeite waard om je als OR hierin goed te verdiepen. Je kunt in OR-commissies de taken verdelen. Als je er niet uitkomt, kan je in overleg met de bestuurder een deskundige inschakelen. Het succes van de OR wordt door de achterban vaak afgemeten aan het ‘scoren’ op deze onderwerpen. Ze raken de medewerker namelijk direct en meestal in de portemonnee.

5) Don’t mention the WOR
Bij een goede relatie met de bestuurder hoef je het niet over WOR te hebben. Je moet vooral als OR zélf weten wat je rechten en plichten zijn. Het benadrukken van de rechten van de OR tegenover de bestuurder heeft vaak een averechts effect; de relatie wordt formeel. Is de relatie goed dan zal de bestuurder de OR niet overvallen met een aanvraag (terwijl het besluit eigenlijk al is genomen) of de OR onder druk zetten. Verder is het makkelijker om afspraken te maken over bijvoorbeeld het proces of geheimhouding. Onderschat niet het voordeel voor de bestuurder van een OR met wie hij tijdig en gelijkwaardig kan overleggen. Zowel de bestuurder als de OR boeken zo meer resultaten. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor samenwerken met de bestuurder’.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen om met de WOR te werken, bijvoorbeeld met de (W)OR-cursus ‘Samen werken met de WOR’? Bel dan 06 16 11 59 76 of mail naar info@schateiland.com. Of kijk hier voor andere geschikte or-cursus of or-training.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , , ,

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin