Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor het werken met een DB in de ondernemingsraad (OR)
21 april 2015

De 5 Gouden tips voor het werken met een DB in de ondernemingsraad (OR)Charles Darwin zei het al “All men are equal, but some are more equal than others”. Het DB is verantwoordelijk voor de aansturing van de OR. Dat levert wel eens spanning op met ‘gewone’ OR-leden. Lees hier onze 5 Gouden tips voor het werken met een DB in de OR.

1) Bepaal het mandaat van het DB
Een dagelijks bestuur is ook bij kleinere ondernemingsraden aan te raden. Het is handig dat vergaderingen goed kunnen worden voorbereid, commissies kunnen worden aangestuurd en er tussentijds overleg met de bestuurder kan zijn. Het is belangrijk dat de voorzitter, de vicevoorzitter en de (ambtelijk) secretaris weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze van de OR gedelegeerd krijgen. Mogen ze tussentijds overleggen met de bestuurder en zo ja, alleen of minimaal met z’n tweeën? Mogen ze kleinere besluiten nemen over de manier waarop de OR functioneert? Mogen ze OR-leden of commissies aanspreken op hun prestaties? Mogen ze input geven voor een beoordeling van OR-leden? Mag het DB aansturen op het ontwikkelen van competenties van OR-leden?

2) Zorg dat je de kwaliteiten in de OR benut
Kies als ondernemingsraad degene in het DB die de meeste passende kwaliteiten bezit. Dat lijkt logisch maar soms wordt automatisch het DB opnieuw herkozen. Misschien is er bij de nieuwe leden wel iemand die gemotiveerd is en deze competenties ook bezit of kan ontwikkelen. Dat kan wel zo verfrissend zijn. Daarnaast kan het ook zijn dat een nieuwe bestuurder een betere match is met een ander OR-lid als voorzitter.

3) Geef het DB de kans zich te ontwikkelen
Het DB heeft de taak om te sturen, te organiseren, te plannen, voor te zitten, soms te onderhandelen en het gezicht te zijn naar de achterban. Dat is best uitdagend, zeker als dit niet bij je normale dagelijks werk behoort. Geef het DB daarom de tijd om zich te ontwikkelen. Dat kan zijn door ervaring op te doen tijdens het werk als DB, dat kan ook zijn door een DB-training of -cursus.

4) Vertrouw op elkaars beste intenties
Het staat buiten kijf dat de ondernemingsraad de besluiten neemt. Toch weet je als DB-lid meer en heb je meer invloed door je contacten met de bestuurder. Dit geldt zeker voor de voorzitter. Soms leidt dit tot scheve ogen omdat de ondernemingsraad zich afvraagt wat de voorzitter allemaal bespreekt met de bestuurder. Worden de besluiten eigenlijk daar niet al voorgekookt? Andersom klaagt het DB regelmatig over de ongelijke werklast; het DB moet alles doen en de rest van de OR leunt teveel achterover en is reactief. Door het systeem van een DB ligt dit spanningsveld op de loer. Als je hebt bepaald wat het mandaat is van het DB (tip 1) is er maar één ding aan te doen. Ga uit van de goede intenties van elkaar. Accepteer als OR dat het DB meer invloed heeft en klaag als DB niet dat je meer tijd kwijt bent aan de OR.

5) Evalueer regelmatig en bepaal of het DB aanblijft
Om te voorkomen dat er vooroordelen ontstaan, is het belangrijk om regelmatig het functioneren van het DB te bespreken. Evalueer aan de hand van voorgevallen situaties in hoeverre het DB goed functioneert. Wat kan het DB beter doen? Het DB kan hier actief naar vragen. Zodra OR-leden vragen hebben over het DB moeten die gesteld kunnen worden. Het is ook mogelijk om een DB te installeren dat in principe tot de helft van de zittingstermijn in functie is. Op de helft bepaalt de ondernemingsraad na een tussenevaluatie opnieuw de samenstelling van het DB. Dit kan een ook vorm zijn voor ondernemingsraden met meer goede voorzitters/secretarissen.

Wil je meer weten over hoe uw ondernemingsraad op een prettige manier kan samenwerken met een DB? Bel ons op 06 16 11 59 76 of mail ons via info@schateiland.com. Kijk hier voor onze training voor het Dagelijks Bestuur van uw ondernemingsraad.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , , , , , , , , ,

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin