Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips bij twijfel tussen advies- of instemmingsrecht ondernemingsraad
30 oktober 2018

De 5 Gouden tips bij twijfel tussen advies- of instemmingsrecht ondernemingsraad Soms zijn de ondernemingsraad en de bestuurder het niet eens. Heeft de OR advies- of instemmingsrecht? Wat zijn de belangrijkste veschillen? Steek bij twijfel niet over. Lees eerste onze tips.

  1. Lees eerst de lijsten in de wet

Dit lijkt een open deur. Toch wordt dit wel eens vergeten of slordig gedaan. Lees dus heel precies wat er in de wetsartikelen staat. De wet geeft zowel bij artikel 25 WOR als bij artikel 27 WOR een limitatieve opsomming van advies- respectievelijk instemmingsgerechtigde onderwerpen. Staat het onderwerp in kwestie niet in de lijst dan is de ondernemingsraad niet bevoegd. Je kunt natuurlijk altijd nog gebruik maken van het initiatiefrecht en soms van de ‘stimulerende’ taken van de OR (artikel 28 WOR). Staat het onderwerp wel in een van de lijsten dan weet je genoeg. Let verder op dat het bij artikel 27 WOR gaat om vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling. Het gaat dus niet om het beleid over deze onderwerpen of over de uitvoering van de regeling.

  1. Zoek bij interpretatieverschillen naar ruimte en argumenten

Soms staat het onderwerp waar het besluit over gaat niet letterlijk in de wet, maar vindt de ondernemingsraad dat het er toch onder valt. Een goed voorbeeld is bedrijfskleding. Hoewel niet genoemd in artikel 27 WOR zou je kunnen betogen dat dit onder arbeidsomstandigheden of arboregels valt. Of dit zo is, zal van de bedrijfskleding afhangen. Is het bedrijfskleding met een beschermende functie of is het een nieuw sjaaltje aan de balie? Kortom, het hangt ervan af. Een mooie juridische dooddoener, maar zo is het. Als je als ondernemingsraad vindt dat je advies- of instemmingsrecht hebt, zorg dan dat je dit goed kunt beargumenteren. Google eens op het onderwerp of sla ‘Inzicht in de ondernemingsraad’ er eens op na. Daar vind je voldoende voorbeelden van vergelijkbare gevallen en argumenten voor jouw standpunt.

  1. Let op: het kan beide zijn

Bij sommige besluiten speelt zowel het advies- als het instemmingsrecht tegelijkertijd. Vaak gaat het dan om grotere onderwerpen zoals een reorganisatie. De reorganisatie zelf valt in elk geval onder artikel 25 WOR maar kan deels ook onder artikel 27 WOR vallen bij gelijktijdige wijziging van het aannamebeleid, arbeidstijden, de beloningsregeling, werkoverleg, etc. Een voorbeeld andersom is roosteren. Volgens artikel 27 WOR is de OR bevoegd bij het wijzigen van de arbeidstijdenregeling. Maar met het wijzigen van de roosters wordt soms ook nieuwe software gekocht, de flexibele schil verkleind of een adviseur ingeschakeld. Deze besluiten vallen onder artikel 25 WOR. Zorg dat je de verschillende onderwerpen dan goed uit elkaar houdt. Het is dus geen ‘ja’ of ‘nee’ over de reorganisatie of roosteren maar verschillende ‘ja’s’ en/of ‘nee’s’ over verschillende onderdelen.

  1. Kijk naar wat er feitelijk verandert

Soms kan iets er op papier uitzien als advies- of instemmingsgerechtigd. In de praktijk kan een besluit soms toch anders uitwerken waardoor iets in plaats van advies toch (deels) instemming kan worden. Zo kan er bijvoorbeeld een belangrijke technologische voorziening worden ingevoerd (art 25 WOR) zoals een klantsysteem of systeem voor werkprocessen. Als zo’n systeem impact heeft op de privacy van de medewerkers (altijd traceerbaar, persoonlijke informatie extern bekend) dan valt het besluit feitelijk gedeeltelijk onder artikel 27 WOR.

  1. Bedenk dat het instemmingsrecht voor gaat

Als op een besluit zowel artikel 25 als artikel 27 WOR van toepassing is, kan artikel 25 nooit artikel 27 opzijzetten. Soms vindt een bestuurder dat, omdat artikel 25 wordt gevolgd, het toepassen van artikel 27 niet nodig is. Ten onrechte: het sterkste recht, instemming, geldt dan altijd. Toch goed om te weten bij lastige discussies met de bestuurder.

Wil je meer weten over de toepassing van de WOR? Doe dan onze WOR-cursus.

Bel ons op 06 30 95 86 61 of mail ons op info@schateiland.com. Wij helpen uw ondernemingsraad graag op weg!

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin