Schatkamer -

Artikelen

stemmen OR
Stemmen

In het OR-regelement staat vaak keurig hoe moet worden gestemd. In de prakijk werkt het vaak anders? Hoe stem je in de OR?
OR verplicht verleg
Verplicht

De bestuurder heeft niet altijd zoveel zin om met de OR te overleggen. Volgens de wet is hij hiertoe verplicht. Maar hoe vaak?
Wanneer is een OR verplicht?

Er moet verplicht een ondernemingsraad worden ingesteld bij organisaties waarin vanaf 50 of meer personen (medewerkers) een arbeidsovereenkomst hebben. Als het er een keer 49 zijn, hoeft de ondernemingsraad niet meteen te worden opgeheven.
ondernemingsraad zittingsduur
Zittingsduur OR

Hoe lang is de zittingsperiode van een ondernemingsraad? Kan je afwijken? Wanneer moet je tussentijdse verkiezingen organiseren?