Schatkamer - Teamblogs - De 5 Gouden tips voor teamontwikkeling
28 mei 2014

De 5 Gouden tips voor teamontwikkelingTeams kunnen meer bereiken als ze actief werken aan teamontwikkeling. In theorie lijkt het makkelijk. In de praktijk blijkt het taai. Teams veranderen namelijk regelmatig van samenstelling, er komt nieuwe manager of het team heeft geen tijd en geld om een teamtraject van een jaar te volgen. Hoe moet het dan wel? Patrick Lencioni legt mooi ‘De 5 frustraties van teamwork’ bloot. Wij geven de Gouden tips voor het oplossen van deze frustraties.

1) Werk aan vertrouwen in het team
Vertrouwen is de basis voor een succesvol team. Je kunt alleen vertrouwen opbouwen door elkaar beter te leren kennen en positieve gezamenlijke ervaringen te creëren. Dit vanzelf laten gebeuren kost teveel tijd. Je ontkomt daarom niet aan wat minder spontane werkvormen zoals een kwaliteitenspel of de teambingo. Persoonlijkheidstesten zoals de drijfverentest geven wat meer diepgang. En creëer een positieve teamervaring door het team een probleem te laten oplossen, iets te laten besluiten of iets te laten maken. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor het versterken van vertrouwen in teams’.

2) Los sluimerende conflicten op
Het goed oplossen van conflicten of meningsverschillen geeft een boost aan de teamontwikkeling. Dat is moeilijk en zeker niet leuk, maar wel de moeite waard. Het klopt dat de sfeer op de korte termijn niet verbetert, op de langere termijn wel. Probeer als team eens anders naar een conflict te kijken. Zie het als stevige discussie of een meningsverschil.  Zet een inhoudelijk conflict op de agenda en bespreek het tijdens het werkoverleg. Het team kan met oplossingen komen en neemt een besluit. Om goed om te kunnen gaan met emoties is het handig om als team inzicht te hebben in verschillende communicatiestijlen, conflictstijlen en/of ieders drijfveren. Deze tools geven een gemeenschappelijke taal om het conflict wat neutraler te kunnen bespreken. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor teams in conflict’.

3) Zorg voor commitment bij besluiten en de uitvoering daarvan
In sommige teams wordt veel gepraat maar worden geen heldere besluiten genomen. En als er dan wel iets wordt besloten, is het besluit niet heel concreet of worden de acties niet uitgevoerd. De teamleden hoeven zich zo niet echt te committeren aan het team. Iedereen kan zijn eigen winkeltje blijven runnen. Besluiteloosheid geeft het team anderzijds wel een gevoel van onvrede omdat het team niet vooruit komt. Stimuleer het team daarom bij het nemen van besluiten, ook al is niet iedereen het ermee eens. En neem een besluit toch als niet 100% zeker is dat het besluit juist is. Zorg dat besluit vervolgens wordt vertaald in acties met redelijke deadlines. Kom niet meer terug op genomen besluiten en richt je op de uitvoering. Reken als manager teamleden niet op een verkeerd besluit af. Je had toch zelf gezegd dat een verkeerd besluit beter is dan geen besluit? Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor vergaderen in je team’.

4) Neem samen verantwoordelijkheid en spreek elkaar aan
Als de besluiten zijn genomen en als ieders verantwoordelijkheid duidelijk is, kan het team samen aan de slag. Iedereen moet dan natuurlijk wel de verantwoordelijkheid nemen om zijn werk goed te doen. De meest krachtige stimulans hiervoor zijn je collega’s. Met hen heb je iets afgesproken, zij wachten op je werk. Collega’s kunnen elkaar stimuleren door de voortgang te bespreken en elkaar aan te spreken. Dat werkt beter dan scorecards, resultaatafspraken of een strenge manager. De mate waarin teamleden elkaar aanspreken, tekent de volwassenheid van het team. Ook de manager geeft en krijgt feedback. Feedback geven is evengoed niet zo makkelijk. Het helpt als je feedback geven organiseert. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor feedback in je team’.

5) Besteed aandacht aan resultaten
Teamontwikkeling is leuk, maar uiteindelijk gaat het toch om de resultaten. Zorg daarom dat iedereen weet aan welke drie belangrijkste concrete resultaten door het team wordt gewerkt. Maak transparant in hoeverre het team deze resultaten aan het halen is. Beoordeel individuele teamleden op het teamresultaat én hun bijdrage daaraan. Op deze manier hebben teamleden er belang bij om elkaar op te zoeken, knelpunten op te lossen en elkaar feedback te geven. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor resultaatgerichte teams’.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen bij teamontwikkeling? Bel ons dan op 0633834091 of mail ons via info@schateiland.com.

Geplaatst in: Samenwerken,Teambuilding,Teamontwikkeling | Getagged: , , , , ,

Deel dit bericht:
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin