Edzard Berkouwer

Edzard is jurist en werkt al 12 jaar als toegewijd team- en medezeggenschapstrainer. Edzard werkte onder meer voor Schouten & Nelissen. Naast het geven van OR-trainingen adviseert en begeleidt Edzard ondernemingsraden en bestuurders. Edzard boekt met zijn no no-nonsense aanpak tastbare resultaten.

Edzard begeleidt sessies waarin OR en bestuurder afspraken maken over advies- of instemmingstrajecten of over de samenwerking. Ook conflicten brengt hij met tact tot een goed einde. Verder adviseert Edzard over vernieuwing en begeleidt het inrichten van medezeggenschap.