Olav van der Kind

Olav werkt sinds 1993 als arbeidsrechtadvocaat. In 2001 richtte hij advocatenkantoor DingemansVanderKind op. Olav is gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht en heeft jarenlange ervaring met het adviseren van ondernemingsraden.
Olav geeft training en advies op het gebied van de WOR, cao’s, sociale plannen, OR-Reglementen, advies- en instemmingsaanvragen.

Hij is geen formele of procedureel ingestelde advocaat maar houdt wel de juridische kaders in de gaten. Met zijn vriendelijke en pragmatische benadering brengt hij de meest netelige kwesties tot een goed einde.