Jorg Damen

Jorg is Arbeids- en organisatiepsycholoog en geeft nu acht jaar training op het snijvlak van communicatie, gedrag en positieve psychologie. Jorg heeft de trainersopleiding gevolgd aan de Universiteit Utrecht waar hij ook communicatievaardigheden doceerde.

Jorg leert teams en ondernemingsraden om de verschillen tussen mensen te benutten. Dit doet hij door hen op een positievere manier naar zichzelf en elkaar te laten kijken. Als energieke OR-trainer maakt graag gebruik van uitdagende en creatieve werkvormen.